Menu
EUR
 • Gratis verzending boven 100€ in BE
 • Veilige betaalmogelijkheden
 • Contact: [email protected]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Elke klant heeft de keuze uit 3 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans en Engels. De taal die de klant verkiest zal gebruikt worden voor de afhandeling van de transactie.

Vennootschapsgegevens

PerfectLights BV
Hospitaalstraat 6
9220 Hamme
België
+3252895221
info@perfectlights.be
BTW-nummer: BE0779447854

Producten

Wij bieden verlichtingsproducten gaande van verlichtingsarmaturen tot lampen.

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

Voorschotten op bestellingen in onze toonzaal worden niet terug betaald cfr Art 1590 Burgerlijk Wetboek: Indien bij de verkoopbelofte handgeld is gegeven, is ieder van de contractanten vrij van de verkoopbelofte af te zien :Hij die het handgeld heeft gegeven, door het te laten behouden. En hij die het handgeld heeft ontvangen, door het dubbel terug te geven.

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Houd er rekening mee dat de kleuren van producten in foto’s op de website soms lichtjes kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

Prijzen

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd.

Leveringstermijnen en vervoer

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij designverlichting kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Zakelijke klanten hebben dit recht op annuleren niet.

Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen is voldaan.

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert PerfectLights BV als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. PerfectLights BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze winkel af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 weken op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 2 weken gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor afhaling is.

Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de termijn van 2 weken, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro.

Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in Euro. Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Herroepingsrecht

Bij PerfectLights.be kan u een product binnen de 14 dagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.

Voordat u een product retour zendt, kan het handig zijn dit eerst even op mail te zetten voor onze klantenservice ([email protected]). U krijgt dan een retourdocument doorgestuurd en zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in ons magazijn, sneller plaatsvinden.

Voorwaarden:

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

 • De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.
 • Producten dienen onbeschadigd en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen geen sporen van gebruik vertonen, ze mogen enkel bekeken worden zoals dit in een fysieke winkel zou gebeuren. Als u de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat u de producten aanvaardt.
 • De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.
 • De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).
 • Artikelen die in onze toonzaal zijn aangekocht, en als dusdanig in onze showroom zijn goedgekeurd voor aankoop door de klant, kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor artikelen die reeds omgewisseld zijn.
 • Wanneer u uw retourdocument hebt ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om uw retourzending aan ons te bezorgen.

Uitzonderingen:

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.
 • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten (i.e. klanten met een bedrijfsnaam en/of BTW-nummer).
 • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor orders die voortvloeien uit een offerte/prijsvraag aangevraagd door de klant.
 • Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wijze van herroepen en terugsturen:

Volg onderstaande stappen indien u uw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen.

 1. Laat ons via het standaardformulier of via e-mail weten dat u uw aangekochte product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelde product. Vermeld steeds uw klantnummer, factuurnummer en de producten die u wenst te retourneren. Wanneer u uw retourdocument hebt ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om uw retourzending aan ons te bezorgen. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service te verbeteren. Klik op de link hieronder om het standaardformulier te downloaden:


 2. U laat het product op uw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:

  PerfectLights.be Retour
  Geeststraat 82
  9220 Hamme
  België

  Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is
  dit dus op uw verantwoordelijkheid en kan dmlights niet aansprakelijk worden
  gesteld.

  Indien u een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL,…) te gebruiken, gebruik nooit een postbedrijf. Indien u toch gebruikmaakt van een postbedrijf, zal u zelf verantwoordelijk gehouden worden voor alle douaneformaliteiten.

 3. Als de retourzending aankomt in ons magazijn, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij het volledige orderbedrag (verminderd met eventuele transportkosten) crediteren op uw account.

  Let op: wij zullen u enkel de betaalde prijs min de verzendingskosten om het product aan u te bezorgen - indien deze er waren - terugbetalen. De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds voor uw rekening.

  Indien het product in beperkte mate afwijkt van onze retourvoorwaarden (i.e. indien het product nog geschikt is voor wederverkoop), kan de retour wel aanvaard worden. Echter kunnen er u in dit geval kosten voor waardevermindering aangerekend worden. 

 4. Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het uw eigendom en dient u het binnen de 14 kalenderdagen terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op uw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 14 kalenderdagen nog steeds in ons magazijn staat, zal u via mail op de hoogte worden gebracht dat het product niet meer onze verantwoordelijkheid is. Vanaf dan kunnen er u opslagkosten aangerekend worden.

Garantie en waarborg

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen
(dus niet op de lichtbronnen).

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen.

De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde product of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer IBAN BE24001921564138, BIC GEBABEBB of contant/Bancontact bij ophaling in onze showroom.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid

PerfectLights BV-PerfectLights.be, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is PerfectLights BV, vertegenwoordigd door:

Cliff Mertens
Hospitaalstraat 6
9220 Hamme
BELGIË
E-mail: info@perfectlights.be
Telefoon: +32472544197

Persoonsgegevens:

PerfectLights BV houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Distributie aan derden:

Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies:

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.

E-mail:

Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die PerfectLights BV ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij PerfectLights BV, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Statistieken:

Voor de website van PerfectLights.be worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:

- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...). 
- De host. 
- Datum, tijd en duur van het bezoek. 
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek. 
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, ...) u gebruikt. 
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...). 
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.

Vragen:

Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van PerfectLights BV kunt u zich richten tot:
Cliff Mertens
info@perfectlights.be

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, dan wel het Vredegerecht van Hamme.

Buitengerechtelijke regeling

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

'Mijn account' gegevens

Alle gepresenteerde gegevens in “mijn account” zijn indicatief en tonen de gegevens zoals ze zijn overgenomen uit ons ERP-systeem. Deze gegevens worden meerdere keren per dag regelmatig bijgewerkt. In geval van inconsistenties tussen de gepresenteerde gegevens in "mijn account" en het ERP-systeem, worden de gegevens in het ERP-systeem als leidend beschouwd.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!